Το κάθε μέρος (part1.zip - part4.zip) μπορείτε να το δείτε ανεξάρτητα από το άλλο. Αν θέλετε να τα δείτε όλα μαζί, τότε θα πρέπει να τα αποσυμπιέσετε στον ίδιο κατάλογο.

Το αρχείο που πρέπει να ανοίξετε με τον RealPlayer, αφού αποσυμπιέσετε τα αρχεία, είναι το intro.smil.

Το αρχείο Presentations.zip περιέχει όλες τις παρουσιάσεις powerPoint.

Επιλέξτε τους πιο κάτω συνδέσμους για να κατεβάσετε τα τέσσερα μέρη και τις παρουσιάσεις.

Δεύτερο Μέρος

Τρίτο Μέρος

Τέταρτο Μέρος

Παρουσιάσεις