Συνάντηση 18-10-2002

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το video της συνάντησης επιλέγοντας τον πιο κάτω σύνδεσμο:

rtsp://vod.grnet.gr/encoder/ypepth/ypepth.rm

Πρόγραμμα Συνάντησης για Πρόσκληση 7, ΥΠΕΠΘ, Μητροπόλεως 15, 7ος όροφος, αίθουσα τηλεδιάσκεψης

9:45

 • Χαιρετισμός ΓΓ. Γραμματέα ΥΠΕΠΘ,
 • Ενημέρωση από γραφείο ΚτΠ ΥΠΕΠΘ,
 • Στρατηγική του ΥΠΕΠΘ για την Τηλεδιάσκεψη

10:30

 • Τεχνικές Προδιαγραφές -Σενάρια χρήσης εξοπλισμού Αιθουσών Τηλεδιάσκεψης [παρουσίαση]
 • Κανονισμός λειτουργίας Αιθουσών Τηλεδιάσκεψης
 • Συζήτηση

12:30

 • Τεχνικές Προδιαγραφές και σενάρια χρήσης PC_Lab
 • Κανονισμός λειτουργίας PC_Lab
 • Συζήτηση

13:30

 • Διακοπή για φαγητό

14:00

 • Οριζόντια Δράση τηλεκπαίδευσης Gunet
 • Οριζόντια Δράση GU_Lab Gunet
 • Υποστήριξη στην Υλοποίηση των έργων της Πρόσκλησης 7 από Gunet

14:45

 • Επίδειξη καταχώρησης στο ΟΠΣ μηνιαίων και τεχνικών δελτίων

15:45

 • Προβλήματα Υλοποίησης πρόσκλησης 7 (Αλλαγή ΤΔΕ, παράταση έργου)