Το βίντεο από μόνο του μπορεί να βοηθήσει πολύ στην αποδοτικότερη εκτέλεση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Όταν όμως συνδυαστεί με άλλα μέσα μπορεί να αποτελέσει μια πραγματική επανάσταση στο τρόπο που μεταδίδεται η γνώση.

Συγκεκριμένα μία παρουσίαση (πχ PowerPoint) μπορεί να εμπεριέχει μικρά τμήματα video ώστε τα λεγόμενα να μπορούν παράλληλα και βήμα-βήμα να επιδεικνύονται ή να αποδεικνύονται. Έτσι η τμηματική παρουσίαση κομματιών βιντεοσκοπημένου υλικού, όταν αντιστοιχείται σωστά με το κατάλληλο τμήμα μιας παρουσίασης, μπορεί να φέρει το κοινό κοντύτερα στην πραγματικότητα, την πράξη και τις πρακτικές λεπτομέρειες του εξεταζόμενου θέματος.

Ένας άλλος σημαντικός συνδυασμός εκπαιδευτικού υλικού με video είναι ο συνδυασμός αποσπασμάτων κειμένου, πηγών πληροφοριών και ερωτήσεων και απαντήσεων που τυπικά βρίσκονται σε ιστοσελίδες ενός πανεπιστημιακού μαθήματος με μικρά τμήματα video. Αυτά προτείνεται να είναι μικρά αποσπάσματα από βιντεοσκοπημένη διάλεξη ή ακόμη και σχετικές αναφορές από άλλο υλικό όπως σχετικές εκπομπές, επιδείξεις, ζωντανά πλάνα κλπ.

Μάλιστα σημαντικό ρόλο πρόκειται να παίξει η γλώσσα SMIL (Synchronized Multimedia Integration Language [ http://www.w3.org/TR/REC-smil/ , http://www.w3.org/AudioVideo/ ]) που επιτρέπει την κατασκευή αλληλεπιδραστικών (interactive) οπτικοακουστικών παρουσιάσεων με απλό τρόπο. Συνήθως τέτοιες παρουσιάσεις περιέχουν streaming audio και video που συνδυάζονται με στατικές εικόνες, κείμενο και κάθε είδους υλικό multimedia. Η γλώσσα SMIL χαρακτηρίζεται από την ευκολία της, μοιάζει με απλή HTML και μπορεί να γραφεί με έναν απλό text editor.

Τέλος, ενώ μέχρι τώρα αναφερθήκαμε για μικρά τμήματα video, δεν πρέπει να παραλείψουμε την σημασία της ενοποίησης τέτοιων τμημάτων με παράλληλη επεξήγηση και αφήγηση προς δημιουργία ενός ντοκιμαντέρ. Το εκπαιδευτικό υλικό σε μορφή ντοκιμαντέρ είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για ευρεία διάδοση της γνώσης με ενημερωτικό κυρίως χαρακτήρα. Όμως η δημιουργία τέτοιων ντοκιμαντέρ είναι παράλληλα χρήσιμη και για εξειδικευμένους. Σήμερα τόσο ο όγκος ενός γνωστικού αντικειμένου όσο και η εξειδίκευση είναι τόσο μεγάλη, ώστε τα χρονικά περιθώρια για την κάλυψη άλλων παρεμφερών θεμάτων είναι πολύ περιορισμένα. Έτσι με τη χρήση ενός ενοποιημένου βίντεο (ντοκιμαντέρ) μπορεί ακόμη και ο πιο εξειδικευμένος να ενημερωθεί για τον ευρύτερο χώρο του αντικειμένου του, γεγονός που θα τον βοηθήσει να δει ευρύτερα και πιο ολοκληρωμένα ακόμη και το μικρό αντικείμενο της εξειδίκευσης του.