ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΟ

ΕΘΝΙΚΟΝ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΥΡΙΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Καθηγητής Β.Μάγκλαρης, Ε.Μ.Π. (Επιστημονικός Υπεύθυνος)

Καθηγητής Λ. Μεράκος,

Ε.Κ.Π.Α. (Αναπλ. Επιστημονικός Υπεύθυνος)

Καθηγητής Θ. Αποστολόπουλος,

Ο.Π.Α. (Αναπλ. Επιστημονικός Υπεύθυνος)
 
Δ. Καλογεράς, Ε.Μ.Π. (Τεχνικός Υπεύθυνος)
Π. Μπαλαούρας, Ε.Κ.Π.Α. (Τεχνικός Υπεύθυνος)
Α. Κεφάλα, Ο.Π.Α. (Τεχνικός Υπεύθυνος)
Μ.Κανταρτζή, Γ.Κουάκη (Συντονισμός)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:

Ε.Μ.Π.: Χ.Αποσκίτης, Α. Δημητρίου, Θ. Καρούνος, Ρ. Λάμπρου, Δ. Ματσάκης, Ν. Ρήγα

Ε.Κ.Π.Α.:

Α. Κυριακίδου, Β. Σκιαδέλλη, Ε. Φιλτζαντζίδη, Κ. Τσιμπάνης, Τ. Ράπτης

Ο.Π.Α.:

Γ. Αλεξανδρής, Α. Ζάβρας, Κ. Κουμάνταρος, Κ. Κουσουρής, Ε. Σπυροπούλου

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Ε.Κ.Π.Α., Παιδαγωγικό Τμήμα ΔΕ : Καθηγητής Δ. Ματθαίου, Χ. Μουζάκης, Γ. Ρουσσάκης

Η επιμέλεια, φιλοξενία και ενημέρωση της ιστοσελίδας του έργου πραγματοποιείται από το Ε.Κ.Π.Α.

Για θέματα σχετικά με την ιστοσελίδα μπορείτε να επικοινωνήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: teleteaching@noc.uoa.gr

Για απορίες και επικοινωνία με την ομάδα εργασίας μπορείτε να επικοινωνήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: teleteaching@mail.ntua.gr